środa, 11 lipca 2018

2018. NOWOŚCI. Osoby nieletnie.

Każdego roku w pielgrzymce uczestniczą osoby nieletnie. Ze względu na częste niedomówienia w tej kwestii informujemy, że odpowiedzialność za osobę nieletnią ponosi jej opiekun.
Oznacza to, że osoba nieletnia w razie kontuzji nie może pozostać bez opieki. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pewien odcinek trasy musi ona przejechać trupiarą, jak i takich, gdy ze względu na zły stan zdrowia lub inną sytuację losową musi wrócić do domu.