sobota, 23 lipca 2016

2016. Opłaty za pielgrzymkę

Opłata za pielgrzymkę zależy od liczby dni, w których uczestniczy dana osoba. I tak:
- osoby wybierające się na 1 dzień zobowiązane są do wcześniejszego (najpóźniej do środy 27.07 w godzinach pracy sekretariatu) uiszczenia opłaty w wysokości 5zł oraz podania danych (imię, nazwisko, adres, pesel). Jest to konieczne w celu ubezpieczenia.

- Pielgrzymi 2-4 dniowi płacą 80zł.
- Osoby pielgrzymujące 5 i więcej dni płacą 160 zł. Służby i rodziny 90 zł (za osobę).

Osoby, których nie stać na uiszczenie opłaty proszone są o kontakt indywidualny.